Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 23 of 23 (0.092 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection AND firstTitle:V
[texts]1814, Vånafjärdsbröder säljer - Kalixbygdens forskarförenings arkiv
Bröderna Elias och Fredric Eliasson i Vånafjärden säljer ett åkerstycke beläget i Stråkanäs till Per Ericsson därstädes. Deras bomärken finns med samt egenhändiga namnteckningar av N I Rutström, Carl Fr. Rutberg och Samuel Laurell samt Lars Grelsson i Stråkanäs med sitt bomärke.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; vånafjärden; stråkanäs; bomärken
Downloads: 21
[audio]Vassholmen Audioguide - Magnus Cedergren
Audioguide
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; vassholmen; audioguide
Downloads: 47
[texts]Vattenundersökningar - Grytnäsarkivet
Vattenundersökningar i Luleå, vars resultat skicktas till AB Båtskärsnäs i Kalix
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet
Downloads: 68
[texts]Virkeskontrakt med Kalix Ångsågs AB år 1881 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Lars Olof Brännvall säljer 83000 sågtimmer till rubricerade bolag. Han skall utkullra timret ovanför Jock i Överkalix.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal: kalixbygdens forskarförenings arkiv; jock; sågtimmer; markgren; timmermärke; nederkalix
Downloads: 9
[texts]Virkeslagring - Filipsborgsarkivet
Här har undertecknade P.A. Svanberg och sonen David Svanberg som ägare av bolaget AB Båtskärsnäs, gett tillstånd om lagring av virke i Båtskärsnäs för bolaget Wentsingham & Son ( kan vara felstavat) i Grimsby. Lista för de lagrade virket är bifogat. Senast juni 1903 skall allt vara avhämtat.
Keywords: Kalix id 58-59; kalix avd f avtal; historisk skogsexport från kalix älvdal; filpsborgsarkivet; filipsborg; virkeslagring; wentsingham; båtskärsnäs; grimsby
Downloads: 48
[texts]Virkesrapport - Filipsborgsarkivet
Sammandrag av intummat sågtimmer på olika områden från Kronohemman vid Ängesån - Kalix älv.
Keywords: kalix id 61-67; kalix avd h rapport; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; timmer; ängesån; kronohemman
Downloads: 47
[texts]Värdering Nyborg nr 1 - Stenströmshandlingar
Värdering av Nyborg nr 1 om 1/6 mantal i Rolfs by, Nederkalix. Ãgare: Apotekaren J.W. Stenström.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; nyborg nr 1; nyborg; j.w. stenström; värdering; rolfs by; rolfs
Downloads: 74
[texts]Värderingsuppgift - Filipsborgsarkivet
Handlingen är en uppräkning av tillgångar och skulder för: Töre järnhandel, Rupert Engström, Kalix Belysning A/B , Dagges fotoateljé och Häggströms Bilbolag
Keywords: kalix id 100-102; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; företag
Downloads: 64
[texts]Vånafjärden - Bergmankällor
Erik Strömbäcks hemsidor om Vånafjärden genom historien - byn och människorna
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; kalix avd f nederkalix
Downloads: 1,639
[texts]Vånafjärden åren 1930 - 1950 - Bergmankällor
En gammal bondby i bild av Ture Strömbäck
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; vånafjärden; kalix avd f vånafjärden
Downloads: 1,164
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Samtliga, Johan August Bergman, Ludvig von Betzen och David Hummel har undertecknat denna vänskapsöverenskommelse som syftar till att dom skall glömma allt av tidigare tvistigheter, för att istället gå varandra välvilligt till mötes. Man talar även om att enas om gemensam prissättning av rundtimmer och sågat virke till förmån för det gemensamägda sågverket (kanske Morjärv eller Gyljens?)...
Keywords: kalix id 629-634; filipsborgsarkivet; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f; bergman hummel & co; johan august bergman; ludvig von betzen; david hummel
Downloads: 32
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
I samband med att Ludvig von Betzen drar sig ur firman Betzen & Hummel, kommer Johannes Sällström in och ett nytt bolag uppstår, Bergman Hummel & Co. Bolagskontrakt upprättas och här ser man ett tillägg till det tidigare undertecknade bolagskontraktet. Man tydlliggör hur avskrivningar inom rörelsen skall hanteras. Det gäller för byggnader i kyrkostaden, briggen Eupatonia. Dessutom får Gyljens egendomsvärde vid ångsågen inte ökas...
Keywords: kalix id 635-637; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johannes sällström; kalix avd f
Downloads: 47
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Tillägg i de bolagskontrakt som upprättades mellan parterna den 1:a september 1863. I tilläget framgår reglerna för vad som skall gälla om en av bolagsmännen(delägarna) avlider. Här vill man förhindra att den juridiska rättsinnehavaren (arvingen) inte skall kunna dra sig ur bolaget och därmed ta ut sina "andelar". Johan August Bergman, David Hummel.
Keywords: kalix id 638-639; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johan august bergman; david hummel; kalix avd f
Downloads: 18
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
J Hedman förbinder sig att mot en summa av 360 kr brädfodra hela Filipsborgs herrgårdsbyggnad. Han förbinder sig också att betala 500 kr om han skulle brista i sitt uppdrag.
Keywords: kalix id 311-312; historisk skogsexport från kalix älvdal; hedman; herrgårdsbyggnad; filipsborg; uppdrag
Downloads: 65
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Protokoll från vad dessa personer kommit överens om. Man kommer bl.a. överens om att inge timmer under 9 tum får köpas in. Endast i undantagsfall får 8 tums timmer förekomma. Dessutom beslutar man sig för att den låneaffär man har med företaget Lampa & Co skall regleras under detta år. Man vill också påverka genom sitt inflytanmde i Jämtösunds ångsåg så att de inte forcherar avverkningen av den omogna ungskogen samt att de inköpta skogshemmanen vid Hummelsträsk sparas så l...
Keywords: kalix id 640-644; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johannes sällström; david hummel; johan august bergman
Downloads: 62
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Johannes Sällström har frånträtt bolaget och samtidigt ombildas delar av det forna Bergman Hummel & Co till AB Bergman & Hummel. Av detta protokoll framgår hur man kommit överens om fördelning av aktier och tillgångar gentemot sterbhus eller dess rättsinnehavare.
Keywords: kalix id 645-647; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; johannes sällström; bergman hummel & co; kalix avd f
Downloads: 31
[texts]Överenskommelse 1794 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Överenskommelse i Stråkanäs 1794 mellan Eric Andersson, Jacob Andersson och unge Anders Larsson.
Keywords: stråkanäs; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; bomärken
Downloads: 13
[texts]Överenskommelse i Stråkanäs 1805 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Reglering av Skuld. Per Eriksson, unge Olof Nilsson, Anders Larsson, Margareta Andersdotter i Stråkanäs och Jacob Andersson i Lappträsk nämns.
Keywords: skuldreglering; stråkanäs; kalixbygdens forskarförenings arkiv; historisk skogsexport från kalix älvdal; lappträsk
Downloads: 66
[texts]Överenskommelse mellan AB Båtskärsnäs och Seskar Trävaru AB - Grytnäsarkivet
Överenskommelse mellan AB Båtskärsnäs och Seskar Trävaru AB
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; seskar trävaru ab; seskarö; ab båtskärsnäs
Downloads: 64
[texts]Överenskommelse om att skilja bolag och aktiebolag - Grytnäsarkivet
Överenskommelse mellan J.A. Bergman, Gustaf Andersson, Johannes Sällström och Emil Grundén om att hjälpas åt att särskilja firma Bergman Hummels affärer från aktiebolagets med samma namn
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a upplösning; emil grundén; johannes sällström; j.a. bergman; gustaf andersson
Downloads: 47
[texts]Överenskommelse timmer Jokkmokk - Grytnäsarkivet
Överenskommelse mellan Bergman Hummel & co och Lule Ångsnickeri AB om utdrivning av timmer från Jokkmokks kronopark. Översatt till tyska. Odaterat
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsnickeri ab; luleå ångsnickeri ab; bergman hummel & co; jokkmokk; jokkmokks kronopark; kalix avd f jokkmokk
Downloads: 41
[texts]Överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co - Filipsborgsarkivet
Ett antal interna överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co under perioden 1862-1879.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f bergman hummel & co
Downloads: 43
[texts]Överlåtande av egendom - Stenströmshandlingar
Per Walfrid Stenström (bror till Johan Wilhelm Stenström) emigrerar till Nordamerika 1854 och överlåter till sin fader Peter Stenström (f. 1794) att bestämma över hans kvarlämnade egendom.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; per walfrid stenström; peter stenström
Downloads: 109
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
audio

Terms of Use (10 Mar 2001)